Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ERASMUS+ WYMIANY UCZNIÓW W PROJEKCIE „PRZEMYSŁ”

Dodatkowe informacje i zgłoszenia u p. Milerskiej.

PLAN WYMIAN:

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się wizyta uczniów zagranicznych u nas w Polsce (27 marca – 1 kwietnia), a także wyjazd naszych uczniów na festiwal do IRLANDII (Roscrea, hrabstwo Tipperary).

W roku szkolnym 2017/2018 odbędą się wyjazdy na festiwale do BUŁGARII (?????? nad Dunajem) (jesień 2017) i PORTUGALII (Leiria), (wiosna 2018).

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się wyjazd na festiwal do TURCJI (Kuşadasi, nad Morzem Egejskim), (jesień 2018) i wizyta uczniów zagranicznych u nas (wiosna 2019). Jeżeli sytuacja w Turcji nie unormuje się do tego czasu, festiwal odbędzie się w jednej z pozostałych szkół partnerskich.

IRLANDIA 2017:
W chwili obecnej poszukujemy 4 uczniów chętnych do wzięcia udziału w wyjeździe do IRLANDII w dniach od 15 do 19 (bez dni podróży) maja 2017 r. Koszty podróży, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia pokryte zostaną ze środków projektu. Uczniowie będą jedynie potrzebowali kieszonkowego na własne potrzeby i ewentualne wstępy do zwiedzanych obiektów).
WARUNKI:
- uczeń / uczennica klasy 6,
- co najmniej bardzo dobre zachowanie,
- co najmniej ocena dobra z języka angielskiego,
- zaangażowanie w dotychczasowe działania w projekcie „Przemysł”,
- zainteresowanie krajem wymiany.

W przypadku zgłoszenia się większej niż 4 osoby liczby zainteresowanych, przeprowadzona zostanie rekrutacja na podstawie wymienionych wyżej wymagań (zainteresowanie krajem wymiany ocenione zostanie na podstawie konkursu wiedzy o Irlandii).


BUŁGARIA 2017, PORTUGALIA 2018:
W chwili obecnej poszukujemy 2 uczniów z klas 6 zainteresowanych wyjazdem do BUŁGARII i 2 uczniów z klas 6 zainteresowanych wyjazdem do PORTUGALII.

Na razie gwarantowane miejsca przeznaczone są dla tych uczniów, którzy przyjmą do siebie w marcu 2017 uczniów z Bułgarii i Portugalii. Przyjeżdża do nas dwóch chłopców z Bułgarii i dwie dziewczynki z Portugalii.
Jeżeli do dnia 17 lutego 2017 r. nie zgłosi się komplet uczniów zainteresowanych tą formą wyjazdu, oferta zostanie przedstawiona uczniom klas 5.

Dodatkowa rekrutacja na te wymiany zostanie przeprowadzona bliżej daty wyjazdu.

TURCJA 2018:
Poszukujemy ucznia (chłopca) z klasy młodszej (3 lub 4), który przyjmie do siebie ucznia (9 lat) ze szkoły tureckiej. Uczeń ten będzie miał zagwarantowany wyjazd na festiwal do Turcji jesienią 2018 r). Jeżeli sytuacja w Turcji nie unormuje się do tego czasu, festiwal odbędzie się w jednej z pozostałych szkół partnerskich.<-- powrót