Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

Pasowanie pierwszoklasistów

Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami naszej społeczności uczniowskiej.
12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia klas pierwszych.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów. Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Pomyślnie zdali test z wiedzy o dobrym zachowaniu w szkole i rozwiązali zagadki szkolne. Wszyscy spisali się „na medal”.
Potem nastąpiła najważniejsza część uroczystości – pasowanie na ucznia szkoły. Dzieci ślubowały ,,być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły, uczyć się dobrze, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli, swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków został pasowany na ucznia przez Panią Dyrektor. Wszyscy byli bardzo przejęci, świetnie prezentowali się w strojach galowych oraz uczniowskich biretach. Po ceremonii dzieci pozowały do zdjęć grupowych i indywidualnych oraz zostały zaproszone na poczęstunek do klas. Z okazji pasowania otrzymały pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek i ołówki. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych pierwszaków.

Galeria zdjęć :

<-- powrót