Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

Turystyka naszego regionu - doradztwo zawodowe

Uczniowie klasy 8a - pod opieką pani Beaty Węgrzynek, prowadzącej w szkole zajęcia doradztwa zawodowego, i pani Ewy Kowalskiej, wychowawcy klasy - odwiedzili Śląską Izbę Turystyki w Katowicach. Goszcząca nas pani prezes Krystyna Papiernik opowiadała o turystyce naszego regionu, jego atrakcjach i ich promocji. Otrzymaliśmy mapy i przewodniki opowiadające o szlakach na Śląsku i Zagłębiu, np. Szlaku Zabytków Techniki. Dowiedzieliśmy się, czym zajmuje się Śląska Izba Turystyki i na czym polega praca w branży turystycznej, a także jaka jest różnica między agentem a touroperatorem. W drugiej części spotkania złożyliśmy wizytę w Biurze Podróży "Turysta" i zobaczyliśmy, jak wygląda przygotowanie usługi turystycznej oraz jak obsługuje się system rezerwacji. Na koniec pani Krystyna Papiernik zaprosiła nas do korzystania z portalu www.slaskie.travel, który możemy współredagować, promując ciekawostki turystyczno - krajoznawcze naszego regionu. Zaopatrzeni w katalogi imprez turystycznych wróciliśmy do szkoły. Może ktoś z nas w przyszłości zostanie technikiem usług turystycznych... Na razie chętnie uczestniczymy w różnych wycieczkach, poznając nasz region, Polskę i Europę.

Galeria zdjęć :

<-- powrót