Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

Światowa Konferencja szkół ASPnet UNESCO

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. trójka uczniów z klas ósmych w towarzystwie pań M. Deli i A. Milerskiej wzięła udział w międzynarodowej konferencji "My Region - Yesterday and Today, and Global Climate Change". Konferencja wpisywała się w działania związane z odbywającym się obecnie w Katowicach Szczytem Klimatycznym COP24.

Uczniowie mieli okazję między innymi wysłuchania wykładów na temat katastrofy, w kierunku której zmierza nasza planeta, lub obejrzenia prezentacji na temat ochrony środowiska i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, przygotowanych przez uczniów szkół z różnych krajów świata, takich jak np. Kuba, Brazylia, Kolumbia, Peru, Kanada, USA, Australia, Indie, Filipiny, Indonezja, Kenia, Nigeria, Łotwa czy Polska.

Nasz udział w tym ważnym wydarzeniu to początek wznowienia przez naszą szkołę działalności w ramach Projektu Morza Bałtyckiego, jednego z projektów wiodących UNESCO.

Galeria zdjęć :

<-- powrót