Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

PAŁAC MŁODZIEŻY "Nauka dla ciekawskich" 2018/2019

Uczniowie klas 5a, 5b, 5d oraz 6c mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnych zajęciach z chemii, biologii, fizyki i matematyki przygotowanych przez pracownie nauk matematyczno-przyrodniczych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zajęcia odbywały się co drugi tydzień i obejmowały różne bloki tematyczne takie jak: woda, gleba, powietrze, rośliny i zwierzęta, wzajemne powiązania, barwy i kształty, odpady. Interesujące doświadczenia i ciekawostki rozbudzały wyobraźnie uczniów. Dodatkowe "lekcje" cieszyły się dużą frekwencją pomimo tego, że były przeprowadzane wieczorną porą.

Film (prezentacja):

<-- powrót