Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ASYSTENT JĘZYKOWY
Żeby zobaczyć, jak wygl±dał pobyt pana Vedata w naszej szkole, przeczytaj sprawozdanie z Asystentury. Kliknij tutaj

Zobacz fragmenty wywiadu przeprowadzonego z panem Vedatem przez uczennice z Klubu Międzynarodowego dla Globalnej Koalicji

<-- powrót