Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie naszej placówki są:
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ
STATUT SZKOŁY
STATUT BIBLIOTEKI
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY
Podmiot publikujący: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
Osoba wprowadzająca dokument: Rafał Rzepka
Osoba tworząca dokument: Rafał Rzepka
Data utworzenia: 25-06-2019 19:26:44