Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

RegulaminOświadczenie o dochodach pracownika - nowe (22.04.2020)Wniosek o objęcie opieką socjalną pracownikaWniosek o objęcie opieką socjalną emeryta

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnejWniosek o pożyczkę mieszkaniowąPodanie o zapomogę zdrowotną
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 22:40:45