Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020r.
Egzamin ósmoklasisty
Termin główny
1. język polski
21 kwietnia 2020r.

2. matematyka
22 kwietnia 2020r.

3. język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2019r.

2-3 stycznia 2020r.

21-23 kwietnia 2020r. (nie dot. klas ósmych)

12 czerwca 2020r.

25 czerwca 2020r.