Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4.09.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2017r.
Ferie zimowe 29.01-11.02 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 30 październik 2017r.
31 październik 2017r.
28 marzec 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.