Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe 11-24 lutego 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty
Termin główny
1. język polski
15 kwietnia 2019 r.

2. matematyka
16 kwietnia 2019 r.

3. język obcy nowożytny
17 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2018r.

2 listopada 2018r..

15-17 kwietnia 2019r.
(nie dot. klas ósmych)

29-30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.