Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1.09.2016r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2016r.
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 październik 2016r.
31 październik 2016r.
14 kwietnia 2017r.
2 maja 2017r.
16 czerwca 2017r.