Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

CLUBS


VOLLEYBALL
Girls- Wednesday
17.35 - 19.00
Boys - Tuesday
17.35 - 19.00

mgr A. Kula
BASKETBALL
Tuesday
17.35 - 19.00

mgr A. Orkisz
CHEERLEADERS
Monday
16.45 - 17.30

mgr K. Głowacka
FOOTBALL
Girls- Friday
16.50 - 17.35
Boys- Friday
17.35 - 18.20

mgr G. Rożkiewicz
MATHS CLUB
Wednesday
14.15 - 15.00

mgr W.Orzechowska-Jazy
PCK;
Wednesday
15.10 - 15.55

mgr W.Orzechowska-Jazy
THEATRE CLUB
Wednesday
14.45 - 16.15

mgr M. Machulec,
mgr M. Zabiełło
CHOIR
Monday
6.00 -16.45
Friday
14.30 -16.15

mgr K.Karalińska
ART CLUB
Monday
16.10 -17.00

mgr E.Piotrowska
CATHOLIC MISSION
CLUB

Tuesday
15.30 - 16.35

s. B.Tkocz
TOURIST CLUB
every second Wednesday
16.45 - 17.30

mgr E.Kowalska
INTERNATIONAL CLUB
Thursday
16.45 - 18.00

A. Milerska