Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KATOWIC AND ITS DISTRICTS