Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

OBIADY

Jadłospis


Wpłaty za obiady w czerwcu 2017

14 dni x 3 zł =42 zł

16.05. piątek dzień wolny od zajęć- nie ma obiadu

23.05.piatek uroczyste zakończenie roku szkolnego-nie ma obiadu

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto szkoły, najpóźniej do 05.06.

43 1020 2313 0000 3502 0515 7138

W tytule przelewu podać:

imię i nazwisko dziecka,
klasę,
miesiąc, którego wpłata dotyczy,
zaznaczyć, czy dziecko je obiady w całym miesiącu (dopisać – cały miesiąc) lub podać dni, w których nie będzie korzystało z obiadów.

Wydruk wpłaty należy dostarczyć intendentce lub przesłać e-mailem na dres szkoły w terminie do 5. każdego miesiąca


Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im.Mikołaja Kopernika z dnia 13 stycznia 2015 r. dotyczące decyzji w sprawie kosztu posiłku

<-- powrót