Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

OBIADY

Jadłospis


Wpłaty za obiady w październiku 2017

22 dni x 3zł = 66zł

(z 30, 31 X - dni wolne od zajęć dydaktycznych)

lub

20 dni x 3zł = 60zł

(bez 30, 31 X)

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto szkoły

43 1020 2313 0000 3502 0515 7138

W tytule przelewu podać:

imię i nazwisko dziecka,
klasę,
miesiąc, którego wpłata dotyczy,
zaznaczyć, czy dziecko je obiady w całym miesiącu (dopisać – cały miesiąc) lub podać dni, w których nie będzie korzystało z obiadów.

Wydruk wpłaty należy dostarczyć intendentce lub przesłać e-mailem na dres szkoły w terminie do 5. każdego miesiąca


Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im.Mikołaja Kopernika z dnia 13 stycznia 2015 r. dotyczące decyzji w sprawie kosztu posiłku

<-- powrót