Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ŚWIETLICA
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00 i mogą korzystać z niej dzieci, których rodzice pracują. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego.
Mgr Elżbieta Pietrzak - kierownik świetlicy, mgr Bożena Szot - stały wychowawca wraz z pracującymi nauczycielami oferują dzieciom udział w następujących zajęciach:
  • muzycznych: nauka piosenek, rytmika, pląsy, tańce, zabawy ze śpiewem
  • plastycznych: wykorzystanie wielu technik plastycznych, rysunek, malarstwo, wyklejanie, wycinanie, modelowanie itd.
  • technicznych: prace z wykorzystaniem wycinania, kirigami, origiami, konstrukcyjne itp.
  • ruchowych: zabawy bieżne, skoczne, rozgrywki sportowe, gry zespołowe, gra w ping- ponga, zabawy ruchowe na boisku szkolnym, zabawy z chustą Klanzy
  • projekcji ciekawych bajek i filmów na video
  • zapewniają pomoc podczas odrabiania zadań domowych
Świetlica aktywnie współpracuje z innymi świetlicami szkolnymi oraz pobliskim Domem Kultury poprzez udział w różnych konkursach tematycznych, zabawach sportowych, lekcjach bibliotecznych. Świetlica jest często organizatorem wielu konkursów dla uczniów szkoły związanych np.: z porą roku, świętami. W świetlicy działa "Kółko szachowe", gdzie uczniowie trenują technikę gry w szachy, a następnie próbują swych sił na konkursach międzyszkolnych. Przy świetlicy szkolnej działa kuchnia, której działalność określona jest odrębnymi przepisami. Dzieci, które długo przebywają w szkole mogą odpłatnie korzystać z obiadów.

<-- powrót