Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

SPRINT
Środowiskowy Program Profilaktyczny
"Sprint - bliżej zdrowia"
dofinansowany przez Urząd Miasta w Katowicach. Program ten realizowany jest w naszej szkole od września 2001 r. w formie specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Jego celem jest zapewnienie dzieciom możliwości aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie ich umiejętności społecznych. Dzięki niemu, zwiększają one umiejętności dokonywania właściwych wyborów dotyczących stylu życia i opierania się takim zagrożeniom współczesności, jak np. uzależnienia.
Na zakończenie każdego semestru uczestnicy Programu przygotowują "Dni Sprintu" - zapoznające społeczność naszej szkoły z efektami pięciomiesięcznej pracy uczestników i realizatorów Programu (przedstawienia teatralne, wystawa prac uczestników kółka informatycznego, kółka turystycznego oraz rozgrywki sportowe między uczestnikami "Sprintu").
W każdym semestrze w zajęciach bierze udział około 80 uczniów klas IV - VI.
Zespół realizatorów:
 1. mgr Ewa Kowalska - realizator zajęć Klubu turystyczno - krajoznawczego
 2. mgr Anna Kula - realizator zajęć z siatkówki
 3. mgr Agata Sielicka - realizator zajęć socjoterapeutycznych
 4. mgr Kazimiera Szczygieł - realizator zajęć informatycznych "Bliskie spotkania z komputerem"
 5. mgr Beata Węgrzynek - realizator Warsztatów teatralnych


PROGRAM ZAJĘĆ

Klub turystyczno - krajoznawczy
 1. Warsztaty - spotkania i zajęcia w szkole (topografia, samarytanka, krajoznawstwo).
 2. Prezentacja "Turystyka i krajoznawstwo - żyjesz zdrowo, aktywnie spędzasz czas".
 3. Udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.
 4. Udział w biegach na orientację.
 5. Udział w rajdach i wycieczkach górskich.

Warsztaty teatralne
 1. Autoprezentacja.
 2. Warsztaty teatralne (Ćwiczenia dykcji, oddechowe, poruszania się itp.)
 3. Przygotowanie scenariusza, scenografii, dekoracji i rekwizytów do przedstawienia.
 4. Występy w czasie uroczystości szkolnych.
 5. Udział grupy w Festiwalu Twórczości Młodzieży Szkolnej.

Kółko informatyczne "Bliskie spotkania z komputerem"
 1. Poznanie programów Edytor tekstu Word, Edytor grafiki Paint, Power Point
 2. Szukanie informacji w internecie.
 3. Gry online, bezpieczne rozmowy w internecie.
 4. Przygotowanie i druk plakatów na "Dni Sprintu".

Zajęcia z siatkówki
 1. BHP, higiena osobista.
 2. Ćwiczenie umiejętności technicznych z minisiatkówki.
 3. Ćwiczenie umiejętności sędziowania.
 4. Kodeks kulturalnego kibica.
 5. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 6. Aktywność fizyczna a nasze zdrowie i samopoczucie.

Zajęcia socjoterapeutyczne
 1. Rozpoznajemy uczucia.
 2. Radzimy sobie z trudnymi emocjami.
 3. Moje relacje z innymi.
 4. Twórcze szukanie rozwiązań.
 5. Rozwiązywanie konfliktów.
 6. Planowanie przyszłości.
<-- powrót