Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ONE EUROPE -MANY TALES