Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

REJESTR ZMIAN

Aktualizacje - Dodanie dokumentu "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ" w Podstawowe dokumenty placówki 06-05-2020 11:45:12Rafał
Rzepka
Aktualizacje - W Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Nowe oświadczenie o dochodach pracownika 22-04-2020 11:30:00Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Usunięcie zakładki Szkolny zestaw programów nauczania 19-11-2019 16:46:15Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Kontrole 27-06-2019 18:17:25Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Dodanie zakładki Podstawowe dokumenty placówki, modyfikacja sposobu przedstawiania Statutu Szkolnego, Statutu Biblioteki, WSO i Programu Wychowawczo Profilaktycznego 25-06-2019 19:26:44Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Usunięcie zakładki Plan pracy szkoły 25-06-2019 19:00:17Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Zawieszenie zakładki Szkolny zestaw programów nauczania (Aktualizacja nastąpi 2 września 2019) 25-06-2019 18:59:53Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Usunięcie zakładki Dostęp do informacji publicznej 25-06-2019 18:54:22Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Dodano zakładkę Sprawozdanie finansowe jednostki 15-01-2019 16:35:53Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Modyfikacja Statutu Szkolnego 11-09-2017 16:30:12Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Modyfikacja Statutu Biblioteki 11-09-2017 16:15:33Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 11-09-2017 16:07:43Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Modyfikacja Programu Wychowawczo Profilaktycznego 11-09-2017 16:01:14Rafał
Rzepka
Aktualizacje - Dokumantacja przetargowa - Dodanie informacji 10-05-2015 22:40:03Kornelia Magiera
Aktualizacje - Wewnątrzszkolny system oceniania - Aktualizacja informacji 15-05-2015 22:21:15Kornelia Magiera
Aktualizacje - Informacja o sprzedaży składników majątku ruchomego - Dodanie informacji 10-05-2015 20:11:13Kornelia Magiera
Aktualizacje - Skrzynka podawcza - dodana strona 23-03-2015 22:43:43Kornelia Magiera
Aktualizacje - Ewaluacja - dodany raport07-01-2015 21:48:12Kornelia Magiera
Aktualizacje - Kontrole - modyfikacje16-12-2014 21:55:22Kornelia Magiera
Aktualizacje - Struktura własnościowa i majątek- Dodanie zakładki16-12-2014 21:49:22Kornelia Magiera
Aktualizacje - Oferty pracy- Dodanie zakładki16-12-2014 21:40:43<Kornelia Magiera
Aktualizacje - Dostęp do informacji publicznej- Dodanie zakładki16-10-2014 21:46:30Kornelia Magiera
Aktualizacje - Adres redakcji strony - Dodanie zakładki 16-10-2014 20:08:30Kornelia Magiera
Aktualizacje - Uzyskiwanie informacji publicznych niedostępnych w BIP - Zmiana nazwy zakładki 16-10-2014 20:05:45Kornelia Magiera
Aktualizacje - Uzyskiwanie informacji publicznych niedostępnych w BIP - Dodanie zakładki16-10-2014 19:53:45Kornelia Magiera
Aktualizacje - Informacje ogólne - Dodanie danych kontaktowych 16-10-2014 19:48:22Kornelia Magiera
Aktualizacje - Informacje ogólne - Zmiana danych kontaktowych16-10-2014 19:42:39Kornelia Magiera
Aktualizacje - dodanie przekierowania na stronę bip.gov.pl16-10-2014 19:29:38Kornelia Magiera
Aktualizacje - modyfikacje 20-09-2014 20:26:53Kornelia MagieraOsoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 21:40:45