Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

PASOWANIE
Do tradycji naszej Szkoły należy uroczyste pasowanie na ucznia. 12. października 2005r. wszyscy pierwszoklasiści podczas akademii złożyli przyrzeczenie, że będą:
  • dobrymi Polakami
  • rzetelnie i wytrwale się uczyć
  • dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
  • szanować wszystkich ludzi
  • swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom<-- powrót