Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

WYCIECZKA SKKT DO BĘDZINA

W sobotę 3 marca 2012 r. członkowie Szkolnego Koła PTTK odwiedzili miasto Będzin. Wycieczka zaczęła się zwiedzaniem zamku królewskiego z XIV wieku, gdzie eksponowano głównie broń. Następnie, udając się do pobliskiego muzeum, poznaliśmy historię pałacu Mieroszewskich i wiele ciekawych, zorganizowanych w jego wnętrzach, wystaw, np. prezentującą zabawki z dawnych lat, fotografie z podróży po Islandii, a także izbę zagłębiowską i ekspozycję archeologiczną. Dodatkową atrakcją było przypadkowe spotkanie ze znajomym przewodnikiem - panem Andrzejem Ciepałem, który oprowadził nas po wzgórzu zamkowym i po starym mieście szlakiem Żydów będzińskich. Słoneczna pogoda sprzyjała poznawaniu ciekawostek krajoznawczych historycznej stolicy Zagłębia. Wkrótce kolejna wycieczka – 24 marca będziemy szukać wiosny podczas Marszów na Orientację „Wiosna z kompasem”.<-- powrót