Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

BARBÓRKA

Od stuleci czwarty grudnia jest szczególnym dniem na Śląsku. W tym dniu wszyscy górnicy, którzy za swą patronkę wybrali sobie św. Barbarę kojarzoną z podziemiami i grotami skalnymi świętują tzw. Barbórkę. My chcemy kontynuować tę tradycję i dlatego w naszej szkole odbyło się spotkanie barbórkowe z udziałem górników. Wszystkim górnikom, Basiom i Barbarom składamy najlepsze życzenia.<-- powrót