Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

BARBÓRKA W SZKOLE

Jak co roku świętowaliśmy Barbórkę. Z tej okazji zaprosiliśmy do szkoły górnika, który przez wiele lat pracował w kopalni węgla. Nasz gość opowiedział o swojej trudnej i niebezpiecznej pracy, o skarbach Ziemi i pokazał uczniom atrybuty górnicze. Pan Andrzej przybył do szkoły w pełnym stroju galowym. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej zwanej czako, która z przodu ma godło górnicze i pióropusz z kogucich piór. Uczniowie dowiedzieli się co oznaczają poszczególne kolory pióropuszy: zielony nosi dyrektor kopalni, biały – sztygar, czarny – górnik, a czerwony – członek orkiestry górniczej, z kolei honorową szpadę nosi się u lewego boku przy mundurze galowym. Spotkanie wywarło na uczniach ogromne wrażenie, zadawały panu górnikowi wiele pytań, na które chętnie odpowiadał. Na zakończenie dzieci złożyły na ręce naszego gościa serdeczne życzenia dla wszystkich górników pracujących w kopalniach.
Następnie odbył się konkurs gwary. Usłyszeliśmy śląskie piosenki, uczniowie recytowali wiersze po śląsku i w zabawny sposób przybliżyli uczestnikom tradycje codziennego życia górników. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

<-- powrót