Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

PIERWSZOKLASIŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 SĄ JUŻ PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI.

14 października br. odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrym kolegą oraz swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 34 " i dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, odgadnięcie zagadek oraz wykonanie kilku zadań. Po zakończonej prezentacji stwierdzono, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Pani Dyrektor i starsi koledzy pogratulowali dzieciom zaprezentowanych umiejętności i zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość pasowania zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Pani wychowawczyni z okazji tego wyjątkowego święta rozdała uczniom pierwsze legitymacje szkolne oraz dyplomy.

Wszystkim Pierwszoklastom życzymy, by sukcesy gościły w ich zeszytach i w dzienniku, żeby wszystkim zawsze było dobrze. Uśmiechajcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie.

<-- powrót