Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

W HOŁDZIE BOHATEROM

W listopadzie nasi uczniowie odwiedzili cmentarz w Panewnikach, gdzie znajduje się mogiła pomordowanych we wrześniu 1939 roku harcerzy i powstańców. Okupanci chcieli, by była ona zapomniana i bezimienna, ale my wciąż pamiętamy.

<-- powrót