Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Insta.Ling

Od początku roku szkolnego 2015/2016 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w programie Insta.Ling dla szkół.
Insta.Ling to strona www do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesję powtarzania materiału. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.
Wielu uczniom udało się już w pierwszym semestrze naszego uczestnictwa w programie znacznie poszerzyć swoje słownictwo, a przy okazji zdobyć dodatkowe - bardzo dobre i celujące - oceny. Mamy nadzieję, że stopniowo liczba zaangażowanych osób będzie wzrastała! Już teraz, po pierwszych kilku miesiącach wspólnej nauki, zasłużyliśmy sobie na Certyfikat Jakości Kształcenia Językowego, co jest dla nas motywacją do wytężonego wysiłku w przyszłości.<-- powrót