Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ADMINISTRACJA


Szkołą administrują:

Bożena Misztal - sekretarz szkoły
Teresa Jaksa - główna księgowa
Barbara Świeczka - księgowa
Maria Kołton - intendentka

O porządek,bezpieczeństwo i nasze żołądki dbają:

Anna Czechowska
Jadwiga Borowska
Krystyna Fityka
Danuta Musioł
Włodzimierz Misztal
Mirosław Słaboń

Opiekę medyczną sprawuje:
Barbara Rogosz