Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

ADMINISTRACJA


Szkołą administrują:

Bożena Misztal - sekretarz
Maria Kołton - intendentka

O porządek,bezpieczeństwo i nasze żołądki dbają:

Joanna Marekwica, Renata Stańczyk - kucharki
Ewa Skrobisz, Ewa Daniel, Aleksandra Kwinta, Krystyna Fityka - sprzątaczki
Włodzimierz Misztal - szatniarz
Mirosław Słaboń- woźny

Opiekę medyczną sprawuje:
Barbara Rogosz