Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KONTROLE

Lp. Data Organ kontrolujący
Informacja na temat wykonania zaleceń
1. 28.11.2014r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna brak zaleceń
2. 12.11.2015r.
Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu P.POŻ w Chorzowie w miarę posiadanych środków finansowych
3. 01.10.2015r.
Zakład Usług Kominiarskich w Śiętochłowicach brak zaleceń
4. 05.05.2016r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach brak zaleceń
5. 05.05.2016r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zostaną zaplanowane środki finansowe na rok 2017 r.
6. 01.06.2016r.
Kuratorium Oświatyw Katowicach wykonano w całości
7. 07.06.2016r.
Kuratorium Oświatyw Katowicach wykonano w całości
8. 09.09.2016r.
Zakład Usług Kominiarskich w Świętochłowicach, ul. Matejki 7/5 planowane wykonanie w 2017 r.
9. 03.10.2016r.
Marek Grochal inspektor ds.. bezpieczeństwa ppoż. planowane wykonanie w 2017 r.
10. 16.01.2017r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach wykonano
11. 17.01.2017r.
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach brak zaleceń
12. 10.03.2017r.
Przed.Budowlano-Usługowe A-M Chorzów, ul. Kadecka 2 w miarę posiadanych środków finansowych
13. 21.03.2017r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach brak zaleceń
14. 30.06.2017r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach wykonano
15. 11.08.2017r.
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach w miarę posiadanych środków finansowych
16. 18.09.2017r.
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach brak zaleceń
17. 11.09.2017r.
Zakład Usług Kominiarskich Świętochłowice, ul. Matejki 7/5 w miarę posiadanych środków finansowych
18. 15.12.2017r.
PB Consultinng Nedza ul. Akacjowa 17 w miarę posiadanych śr.finansowych
19. 15.01.2018r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie brak zaleceń
20. 15.01.2018r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach brak zaleceń
21. 07.02.2018r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach brak zaleceń
22. 05.09.2018r.
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach brak zaleceń
23. 03.10.2018r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach brak zaleceńOsoba modyfikująca dokument: Rafał Rzepka
Data modyfikacji: 27-06-2019 18:17:25
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 22:04:45