Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

BSP-Projekt Morza Bałtyckiego