Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

O PROGRAMIE
COMENIUS jest komponentem programu "Uczenie się przez całe życie" , stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Zadaniem programu "Uczenie się przez całe życie" jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

Celem programu jest:
  • kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu,
  • powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy
  • rozwijanie poczucia jedności w Europie
  • wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy
Program edukacyjny "Uczenie się przez całe życie" jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu). Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97 w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu "Uczenie się przez całe życie" nastąpiło w marcu 1998r.
Adres strony programu "Uczenie się przez całe życie" w Polsce to: www.comenius.org.pl
Adres strony nowego projektu Comenius to: http://www.vs-vaterstetten.de
Nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2004/2005 dotację z Agencji Narodowej na uczestniczenie po raz pierwszy w programie Comenius. Jego celem jest wspólna praca grupy szkół z kilku krajów europejskich nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiana doświadczeń, badanie różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Nasza szkoła od kilku lat prowadzi aktywną współpracę ze szkołami zagranicznymi. Ma już między innymi na koncie wymianę projektów związanych z zagadnieniami kultury narodowej, międzynarodowe projekty i gazetki internetowe, wiele imprez poświęconych sprawom innych krajów oraz wymianę korespondencji i korespondencji elektronicznej między uczniami. Do tej pory wśród partnerów szkoły pojawiły się szkoły z takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Ghana, Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia, Finlandia, Szwecja, Portugalia, Japonia, Włochy, Argentyna, Belize.