Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

UZYSKIWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEDOSTĘPNYCH W BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Osoba wprowadzająca dokument: Rafał Rzepka
Osoba tworząca dokument: Rafał Rzepka
Data utworzenia: 16-10-2014 19:53:53