Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

DYREKCJA

Dyrektor: mgr Katarzyna Głowacka
Wicedyrektor: mgr Katarzyna Szczepaniuk