Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele naszej szkoły

mgr Głowacka Katarzyna Dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne
mgr Szczepaniuk Katarzyna Wicedyrektor Szkoły, matematyka
mgr Szczygieł Kazimiera Matematyka
mgr Hajduk - Przybyła Magdalena Język angielski
mgr Jakubiak Magdalena Religia
mgr Jeż Daniela Matematyka
mgr Ireneusz Osiecki Muzyka
mgr Kowalska Ewa Język polski
mgr Krawiec - Jończyk Jolanta Edukacja wczesnoszkolna
mgr Kula Anna Wychowanie fizyczne
mgr Kurdziel Małgorzata Historia
mgr Kwiecień Sylwia Edukacja wczesnoszkolna
mgr Mazur Aneta Edukacja wczesnoszkolna
mgr Milerska Anna Języka angielski
mgr Misztal Patryk  Technika
mgr Morawiec Alina Edukacja wczesnoszkolna
mgr Parchańska Renata Język polski
mgr Pawlica Anna Wychowanie fizyczne
mgr Lucyna Domagała-Zjeżdżałka Plastyka, język francuski
mgr Rzepka Rafał  Informatyka, matematyka
mgr Sielicka Agata Pedagog szkolny
mgr Sokołowska Magdalena Edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr siostra Walburga Religia
mgr Węgrzynek Beata Bibliotekarz szkolny
mgr Wiener Katarzyna Język polski
mgr Brzezińska Adrianna Przyroda
mgr Ćmok Jacek Fizyka, matematyka
mgr Dela Magdalena Geografia
mgr Kwiczała Aleksandra Biologia
mgr Domagała Małgorzata Język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Rudzka Chemia
mgr Ciećko Dariusz Historia, WOS
mgr Alicja Grzywacz WDŻ
mgr Matuszczyk-Gardaś Beata Wychowanie fizyczne
mgr Bąk Anna Wychowawca świetlicowy


Przydział wychowawstw i sal w roku szkolnym 2020/2021

Klasa Wychowawca Sala
IaAnetta Mazur14
IIIaSylwia Kwiecień17
IIIbMałgorzata Domagała13
IIIaMorawiec Alina15
IIIbJończyk Jolanta16
IVaAnna Kula17
VaSokołowska Magdalena27
VIaBeata Matuszczyk-Gardaś25
VIbMilerska Anna12
VIcMagdalena Hajduk-Przybyła8
VIdĆmok Jacek8
VIIaRafał Rzepka21
VIIbAleksandra Kwiczała22
VIIcAnna Pawlica23
VIIdKatarzyna Wiener11
VIIIaSzczepaniuk Katarzyna9
VIIIbParchańska Renata24
VIIIcJeż Daniela26