Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

INSTRUKCJA

BIP - co to jest?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.STRONA GŁÓWNA BIP

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Szkół Podstawowych można dostać się:
W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://bip.um.katowice.pl/jednostki/szkolypodstawowe

Ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór zakładki Instytucje miejskie -> Jednostki miejskie ->Szkoły Podstawowe

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, wyszukiwarki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

- Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiazany do tego ustawą.

- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 20:35:20