Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty
Termin główny
1. język polski
25 maja 2021r.

2. matematyka
26 maja 2021r.

3. język obcy nowożytny
27 maja 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2020r.

30 października 2020r.

30 kwietnia 2021r.

4 maja 2021r.

25-27 maja 2021r. (nie dot. klas ósmych)

4 czerwca 2021r.