Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe 16-29 stycznia 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023r.
Egzamin ósmoklasisty
Termin główny
1. język polski
23 maja 2023 r.

2. matematyka
24 maja 2023 r.

3. język obcy nowożytny
25 maja 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2022 r.

2, 4, 5 maja 2023 r.

23-25 maja 2023 r. (nie dot. klas ósmych)

9 czerwca 2023 r.