Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe 14-27 stycznia 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022r.
Egzamin ósmoklasisty
Termin główny
1. język polski
24 maja 2022r.

2. matematyka
25 maja 2022r.

3. język obcy nowożytny
26 maja 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 15 października 2021r.

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

24-26 maja 2022r. (nie dot. klas ósmych)

17 czerwca 2022r.