Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący: Krzysztof Kajzer
I wiceprzewodniczący: Maciej Budryński
II wiceprzewodniczący: Barbara Deneiko
skarbnik: Beata Abramczyk-Buła


Nauka i zabawa. Widać,że nasze dzieci na przerwach się nie nudzą:) Dziękujemy rodzicom za wpłaty na Radę Rodziców.


Przedmioty, które także zostały zakupione z pieniędzy komitetu: