Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

KSIĘGI ORAZ SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


 1. Księga inwentarzowa
 2. Rejestr pracowników
 3. Ewidencja akt osobowych
 4. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 7. Księga zastępstw
 8. Księga zarządzeń wewnętrznych
 9. Księga ewidencji dzieci
 10. Księga uczniów
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 12. Rejestr korespondencji
 13. Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 21:21:33