Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła bierze udział w programie rządowym "Laboratoria Przyszłości", w związku
z którym otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętów niezbędnych do udziału w projekcie. Sprzęty te są wykorzystywane podczas zajęć
i uroczystości szkolnych. Przez najbliższe lata będą one użytkowane, a efekty korzystania z nich przedstawimy na stronie szkoły.