Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE", będącą poradnikiem dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.