Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE", będącą poradnikiem dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.