Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ORGANIZACJA SP NR 34

Organizacja SP nr 34
Organami Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 20:45:15