Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34:
mgr Katarzyna Głowacka

Wicedyrektor:
mgr Katarzyna Szczepaniuk

Kompetencje dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział II - Organy szkoły.

Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę w godz. 15.00 - 16.00
Osoba wprowadzająca dokument: Rafał Rzepka
Osoba tworząca dokument: Rafał Rzepka
Data utworzenia: 20-09-2014 21:10:15
Data modyfikacji: 30-01-2021 11:39:00