Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Przedmiot działania i kompetencje
Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 20:55:15