Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY 2022/2023

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023Poniżej można zapoznać się z regulaminem rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach oraz załącznikami do regulaminu: terminami naboru, kryteriami rekrutacji (obowiązującymi dla kandydatów spoza rejonu)

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów z obwodu szkoły trwa: od 21.03 do 08.04.2022

Postępowanie uzupełniające dla uczniów spoza obwodu i uczniów z obwodu trwa: od 9.05 do 20.05.2022

Rekrutacja będzie odbywać się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Dokumenty pozyskane w systemie rekrutacji elektronicznej (zgłoszenie/wniosek + oświadczenia) można składać:

• w sekretariacie w godzinach pracy sekretariatu,
• przesłać pocztą na adres szkoły (40-710 Katowice, ul. Zielonogórska 3).

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY!

Regulamin i kryteria 2022/2023Terminy rekrutacji