Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

SAMORZĄD
Samorząd Uczniowski w naszej szkole skupia wszystkich uczniów tej szkoły. Sprawy uczniów reprezentowane są przez przedstawicieli klas i Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Opiekunkami SU są: pani Katarzyna Wiener i pani Małgorzata Kurdziel.
Wybory do S.U. przeprowadzane są na zasadach demokratycznych. Są to wybory tajne, bezpośrednie i poprzedzone kampanią wyborczą.
regulamin
inicjatywy

Przewodniczący - Martyna Mieszkowska

Z-ca przewodniczącego - Inez Kremer

sekretarz - Martyna Fuchs

skarbnik- Aleksandra Kwietniewska