Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

SAMORZĄD
Samorząd Uczniowski w naszej szkole skupia wszystkich uczniów tej szkoły. Sprawy uczniów reprezentowane są przez przedstawicieli klas i Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Opiekunkami SU są: pani Katarzyna Wiener i pani Małgorzata Kurdziel.
Wybory do S.U. przeprowadzane są na zasadach demokratycznych. Są to wybory tajne, bezpośrednie i poprzedzone kampanią wyborczą.
regulamin
inicjatywy

rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący - Maja Mejsner, kl. 8b

Z-ca przewodniczącego - Wiktoria Kubala, kl.8a

Z-ca przewodniczącego - Maria Wieczorek, kl. 8b

Z-ca przewodniczącego - Mikołaj Jagiełła, kl.8d