Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

SP34_KATOWICE/skrytka

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 23-03-2015 22:43:43