Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2013/2014