Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
  4. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 21:30:10