Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
Strona internetowa >> https://cuwkatowice.bip.gov.pl <<
Osoba wprowadzająca dokument: Rafał Rzepka
Osoba tworząca dokument: Rafał Rzepka
Data utworzenia: 15-01-2019 16:35:53