Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

STATUS PRAWNY

Nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 3.

  1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawowąą nr 34 jest miasto Katowice.
  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Osoba wprowadzająca dokument: Kornelia Magiera
Osoba tworząca dokument: Kornelia Magiera
Data utworzenia: 20-09-2014 20:40:43