Szkoła Podstawowa nr 34
w Katowicach im. Mikołaja Kopernika

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Wyposażenie i pomoce - 621 374,76 zł
Księgozbiór - 40 169,59 zł
Środki trwałe - 229 655,17 zł
Wartości niematerialne i prawne - 15 902,62 zł

  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
    Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
    Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.
  • Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.


Osoba wprowadzająca dokument: Rafał Rzepka
Osoba tworząca dokument: Rafał Rzepka
Data utworzenia: 16-12-2014 21:49:22