Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

2005/2006


Uczestnik Nazwa konkursu Miejsce

reprezentacja szkoły


Międzyszkolny Konkurs Sportowy "Gry i zabawy ruchowe"


IV


reprezentacja szkoły


Liga Szachowa Szkół Katowickich


III

reprezentacja szkoły


VI Międzyszkolny Turniej "Potyczki rodzinne"


wyróżnienie


Dominik Wyrwa


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny


II


Michał Porzycki


IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczny "Enter"


III


reprezentacja chłopców '96


Piłkarski Halowy Turniej Barbórkowy


III


reprezentacja chłopców '97


Piłkarski Halowy Turniej Barbórkowy


VI


SKKT-PTTK nr 41


eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy"


I


T. Szydło
M. Grąbczewski
M. Cender


konkurs pt. "Bezpieczny małolat"


II


czirliderki


III Międzyszkolny Przgląd Zespołów Tanecznych


II

<-- powrót