Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach


UBEZPIECZENIA 2020/2021

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel: 502 071 501

e-mail: tsikora@rozwazny.pl

Dla zdarzeń w okresie : 1.09.2020 - 31.08.2021 roku obowiązuje
nr polisy : EDU-A/P 080007

Gotowy wariant ubezpieczenia za 60 zł


Warunki ubezpieczenia


Tabela uszczerbku


Dane do wpłaty składki wraz z przypisanym już nr konta


Druk do roszczeniaUwaga!
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 21 września 2020 roku, po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.