Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

WARSZTATY BSP
Nauczycielki naszej szkoły M. Grochowska - Zabielło i K. Szczygieł brały udział w szkoleniu dla nauczycieli polskich szkół BSP "Różnorodność biologiczna na terenach przemysłowych Górnego Śląska, a rozwój zrównoważony w Rejonie Bałtyckim", które odbywały się w dn. 27 - 29 IX 2007r. uczestnicy warsztatów podziwiali piękno i różnorodność flory i fauny na terenach przemysłowych; hałdy kopalniane "Żabie doły", wysłuchali ciekawych wykładów nt. możliwości zagospodarowania tych terenów. Zdobytą widzę nauczyciele wykorzystają w pracy z dziećmi na lekcjach dotyczących ochrony środowiska.<-- powrót